De feiten

Efficiencyverbetering verhoogt je productiviteit en is gunstig voor je concurrentiepositie, je resultaten én het milieu. Het is ook een noodzaak. Het Klimaatakkoord stelt dat bedrijven waarschijnlijk vanaf 2021 jaarlijks nauwkeurig hun Carbon Footprint moeten monitoren en laten certificeren. De volgende stap is dat je in een Plan van Aanpak moet aangeven hoe jij je CO2-reductie realiseert. Met BigMile Carbon Analytics voldoe je eenvoudig aan deze twee van de drie vereisten uit het Klimaatakkoord. 

BigMile - de feiten

Uniek: inzicht in je werkelijke prestaties

Veel methodieken die de CO2-footprint en ketenprestaties vaststellen, rekenen met gemiddelden en generieke data. BigMile Carbon Analytics gebruikt alle gedetailleerde data die binnen jouw bedrijf aanwezig zijn. Eventuele incomplete gegevens worden aangevuld met gemiddelden uit de branche en gecombineerd met onze eigen algoritmen. Hierdoor heb je tot op klantniveau inzicht in je daadwerkelijke prestaties en verbetermogelijkheden.

temp

BigMile is geschikt voor

Verladers en logistieke dienstverleners

Verladers en logistieke dienstverleners

Voor alle partijen binnen supply chain die goederen opslaan, vervoeren of laten vervoeren.

Elke modaliteit

Elke modaliteit

Voor transport over de weg, het spoor, het water en door de lucht. En zelfs door pijpleidingen.

Alle energiedragers

Alle energiedragers

Voor benzine, (HVO/bio/synthetische) diesel, LNG/CNG, stookolie, groene/grijze stroom, LPG, kerosine, waterstof, bio-ethanol etc.

Voordelen BigMile Carbon Analytics

BigMile Carbon Analytics is een volledig geautomatiseerde rekenmethodiek, waarmee je makkelijk en uiterst efficiënt data uit verschillende Excelsheets koppelt en analyseert. Je uploadt de data en hebt direct inzicht in je netwerkgegevens. Je ziet tot op klantniveau hoeveel uitstoot je genereert. Bij welke klanten je goed presteert en bij welke minder.

Lees verder
BigMile Carbon Finder

Zo eenvoudig werkt BigMile Carbon Analytics

Zoals je hiernaast kunt zien, werkt BigMile heel eenvoudig. Wil je meer weten? Meld je vrijblijvend aan, dan nemen wij contact me je op.

Meld je aan

1. Logistiek profiel samenstellen

Stel stap voor stap je logistieke profiel samen. Bijvoorbeeld: beschik je over brandstofdata op dag/week/maand/jaarniveau? Zijn kilometerdata op kentekenniveau of op basis van het hele wagenpark? Zo genereer je een template file.

2. Data uploaden

Upload de Excelbestanden met jouw transport- en brandstofgegevens en die van je opdrachtgever of vervoerder.

3. Ontvang BigMile Carbon Analytics

BigMile Carbon Analytics genereert een rapport, dat je als pdf-document krijgt toegestuurd. Hierin zie je tot op klantniveau hoeveel uitstoot je genereert.

4. Bespreek verbeterpotentieel met een expert

Log samen met een analist van BigMile in op het systeem tijdens een video call van een half uur. Krijg door deze toelichting nog meer grip op de uitkomsten én inzicht in de verbeterpotenties.

5. Stel een concreet verbeterplan op

Stel op basis van BigMile Carbon Analytics eenvoudig een concreet Plan van Aanpak op, waarmee je samen met opdrachtgevers en klanten verbeteringen realiseert. Verbeteringen qua CO2-uitstoot, efficiency, concurrentiepositie en resultaat.

Privacy

Absolute privacy

De privacy van jouw gegevens en die van je opdrachtgever zijn volledig gegarandeerd. Je bepaalt zelf welke kruisanalyse je maakt en alleen jij beslist wie toegang heeft tot de data

Emissies

Voor alle emissie methodieken

Er zijn verschillende manieren om je CO2-uitstoot vast te leggen. Lean & Green, SmartWay, Objectif CO2, GLEC. Allemaal hanteren ze een net andere methodiek om jouw footprint te berekenen. Voor BigMile Carbon Analytics maakt het niet uit welke methodiek je wilt gebruiken. Wij zorgen dat jij over de specifieke uitkomsten beschikt.

Stapsgewijs verbeteren

Interesse?

Wil jij in een zwaar competitieve markt je prestaties verbeteren en je concurrentiepositie versterken? Wil je tegelijkertijd je CO2-uitstoot stap voor stap terugdringen, zodat je in 2030 de doelstellingen van het Klimaatakkoord behaalt? Bel +31 15 251 65 65 of

Meld je aan
Mijnbouwstraat 120, Delft, The Netherlands