BigMile Carbon Footprint

Om aan het Nederlands Klimaatakkoord te voldoen, moeten bedrijven hun uitstoot vóór 2030 drastisch verminderen. Daarom moet je waarschijnlijk al vanaf 2021 jaarlijks een gecertificeerde CO2-footprint opleveren. Want: meten is weten. BigMile Carbon Footprint laat zien waar jouw bedrijf staat en geeft je opdrachtgevers en klanten inzicht in jouw ontwikkelingen.

Meer informatie
BigMile Carbon Footprint

BigMile Carbon Analytics

Binnen transport, logistiek en supply chain staat de productiviteit flink onder druk. Kleinere orders. Meer leveringen. Meer files. Beperkte toegang tot steden. Efficiency is een must om concurrerend te zijn. Door fact based transportcijfers krijg je tot op klantniveau inzicht in kansen. Daarmee stel je een gefundeerd en concreet verbeterplan op. 

Meer informatie
BigMile Carbon Finder

BigMile Profit Finder

Zoom structureel in op je data. Elke dag. Op zendings- of ritniveau. Dan zie je exact wat er gebeurt. Waar je goed presteert en waar het beter kan. Dat zorgt ervoor dat je heel gericht bijstuurt. En continu je logistieke prestaties verbetert. Net als je concurrentiepositie en je rendement.

Meer informatie
BigMile Profit Finder

Stapsgewijs verbeteren